360 – Vietnam – Illuminierte Trang Tien Brücke bei Nacht in Hue

360 – Vietnam – blau beleuchteter Baum an der Promenade des Parfümflusses in Hue

360 – Vietnam – Lampions an einem Pavillon an der Promenade beim Parfümfluss in Hue